Cięcie wodą vs Cięcie laserem

Cięcie wodą vs Cięcie laserem

Cięcie strumieniem wodnym nie powoduje zakłóceń termalnych nie nagrzewa materiału; niższe ceny obróbki; zdolność obróbcza materiałów odbijających światło; brak niebezpiecznych oparów generowanych przy użyciu dyszy wodnej z ścierniwem; bezpieczniejsza obróbka; możliwość cięcia grubszych materiałów.

Strony