Rzeźby miejskie – ekologiczne pojemniki na odpady

Wykonujemy pojemniki na odpady w formie rzeźb miejskich. Realizujemy projekty podnoszące świadomość ekologiczną, chroniące przyrodę i środowisko naturalne. Odpowiednia gospodarka odpadami pełni kluczową rolę. Stwarza przyjazną przestrzeń miejską, podnosi jakość życia i wygląd otoczenia. Tworzymy estetycznie spójne elementy architektury krajobrazu dla terenów zieleni.

Wiedza, doświadczenie i profesjonalne zaplecze techniczne pozwalają nam zachować harmonię projektowanego otoczenia. Współpracujemy w zakresie działań urbanistycznych i planistycznych służących rewitalizacji terenów miejskich o funkcjach ekologicznej i rekreacyjno-wypoczynkowej z poszanowaniem historii, kultury i tradycji obszaru.

Przykładowe realizacje:

Ekologiczny wieloryb na butelki plastikowe w Stegnie na plaży.
wieloryb na butelki Stegna
wieloryb na butelki Stegna plaża