Nakładki wzmacniające odgałęzienia - do trójników - rury preizolowane

Wykonujemy nakładki wzmacniające jedno lub dwu częściowe w zależności od średnicy zewnętrznej rury i od promienia gięcia. Nakładki wzmacniające wykonane są z blachy stalowej. Dostarczamy nakładki wzmacniające dla poszczególnych średnic rury głównej i odgałęźnej. Pozostałe średnice wykonujemy na zamówienie.

Odgałęzienie o mm
Rura główna o mm
26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1
26,9 v                    
33,7 v v                  
42,4 v v v                
48,3 v v v v              
60,3 v v v v v            
76,1 v v v v v v          
88,9 v v v v v v v        
114,3 v v v v v v v v      
139,7 v v v v v v v v v    
168,3 v v v v v v v v v v  
219,1   v v v v v v v v v v
273     v v v v v v v v v
323,9     v v v v v v v v v
355,6       v v v v v v v v
406,4         v v v v v v v
457         v v v v v v v
508           v v v v v v
610             v v v v v